Track Listing click on file to listen to sample
----------------------------------------------------------

  1. Arrival at Mas...................... (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  2. Le Gong Dance (Serangan)... (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  3. Pura Petung Sedehan........... (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  4. Tenganan............................ (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  5. Mas.................................... (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  6. Puri Pagus (bronze duo)....... (realaudio 28K), (realG2 56K)  
  7. Puri Bagus (bamboo duo)..... (realaudio 28K), (realG2 56K)